Supervisjon.no
Aktuelt

Stress and Trauma Releasing Exercises, TRE

Utdannelse i TRE-øvelser, modul 1 og 2, starter våren 2018

Opplæring i Stress and Trauma Releasing Exercises utviklet av David Berceli, PhD. Kurset holdes i stavanger.

Se lenker for mer informasjon: Invitasjon, Artikkel i Dagens Næringsliv, Artikkel i Visjon, Artikkel i Bedre Helse, og Artikkel i VG

Utvikling av kompetanse til å håndtere stress, spenninger og traumer kan skape en forskjell videre fremover i livet, både for deg selv og for deg i dine relasjoner.


Somatic Experiencing - introduksjon

Tilbud om introduksjonskurs i Somatic Experiencing metoden

Se link for mer informasjon: invitasjon

Stress- og traumehåndtering tar utgangspunkt i hvert enkelt menneske sin subjektive livsverden. Det er de individuelt forskjellige erfaringene som former vår livshistorie. Livskriser er en naturlig del av livet. Alle mennesker opplever traumer. Forskjellen er hvordan vi lever videre med det. Traumer kan skape spenningstilstander i kroppen. Blir disse spenningstilstandene ikke forløst, kan det forstyrre den naturlige livsrytmen. Dette påvirker vår oppfattelse av verden rundt oss, og kan gjøre oss mer sårbare i våre mellommenneskelige relasjoner. Uforløste spenninger kan vise seg som psykosomatiske symptomer og kroniske tilstander.

Gestaltterapi


Sissel Tjelmeland tlf: 913 22 967 E-post: sissel@supervisjon.no | Org.nr. 989878441