Supervisjon.no
Stress and Trauma Releasing Exercies, TRE

Utdannelse i TRE-øvelser, modul 1 og 2

Opplæring i Stress and Trauma Releasing Exercises utviklet av David Berceli, PhD. Kurset holdes i Stavanger.

Datoer: våren 2018

Se lenker for mer informasjon: Invitasjon, artikkel i Dagens Næringsliv, artikkel i Visjon, artikkel i Bedre Helse og artikkel i VG

Utvikling av kompetanse til å håndtere stress, spenninger og traumer kan skape en forskjell videre fremover i livet, både for deg selv og for deg i dine relasjoner.

- Aktiviteter kan skreddersys etter behov, individuelt og grupper
- Kombinasjon av aktiviteter
- Samtaler, kurs og undervisning
- Individuelle samtaler
- Veiledning av grupper
- Mindfulness
- Yoga
- TRE-øvelser

Ta gjerne kontakt for mer informasjon

Se arkiv for tidligere avholdte aktiviteter.

Lenker til andre nettsider:

Traumeheling.no
Gestalt.no
Traumaprevention.com


Sissel Tjelmeland tlf: 913 22 967 E-post: sissel@supervisjon.no | Org.nr. 989878441