Supervisjon.no

Utdanning: Master i sosial- og samfunnspsykologi, NTNU
Arbeidsliv- og organisasjonspsykologi, UiB
Jus, mellomfag i offentlig rett, UiB
Fysiologi, anatomi, treningslære; NIH
Pedagogisk veiledning, UiS

Kurs: Somatic Experiencing SEP®, sertifisert terapeut
MBCT - Mindfulness Based Cognitive Therapy, certified teacher, University of Oxford
TRE - Stress- and trauma releasing exercises, Sertifisert Level 1
Traume og relasjoner, dr.Diane P. Heller PhD
Postadvanced workshop: Syndromer og Somatic Experiencing, dr. Peter Levine
NLP Practitioner, Makani & NLP Huset

Yoga: Praktisert yoga og meditasjon siden år 2000
Utdannet som yoga- og meditasjonslærer i 2 år, Energiverkstedet
Flere weekend kurs i yoga med Leela G. Hansen, Gøteborgs Yogacentrum

Praksis: Mer enn 20 års arbeidserfaring fra områdene: Livsveiledning og coaching, sosialfaglig rådgivning for pasienter, undervisning for pårørende, kurs, gruppeveiledning, arbeid i bofellesskap for ungdom og voksne, i psykiatri og fengsel, rehabilitering, administrativt arbeid og saksbehandling. Erfaring fra Human Resources (HR) og rekrutteringsprosjekt, arbeider nå som familieveileder.
Sissel Tjelmeland tlf: 913 22 967 E-post: sissel@supervisjon.no | Org.nr. 989878441