Supervisjon.no
Stress- og traumehåndtering

Oversikt:
Symptom
Somatic Experiencing
Mindfulness
TRE
Yoga

Stress forstyrrer vår naturlige livsrytme og påvirker vår evne til å tolke verden rundt oss. Dette kan gjøre oss mer sårbare i mellommenneskelige relasjoner. Atferd- og reaksjonsmønstrene våre blir styrt av automatiske tanker og handlinger. Vi gjør ting ut av gammel vane. Biologisk er mennesket skapt med en organisme som regulerer disse påkjenningene av seg selv. Enkelt sagt vil stress komme og gå bort igjen av seg selv. Noen ganger hender det i de fleste menneskers liv, at vi blir følelsesmessig overveldet av det som skjer med oss. Noen ganger blir det rett og slett for mye til at vi kan klare å håndtere situasjonen. Vi føler oss overveldet og hjelpeløse. Når vår evne til å reagere på en oppfattet trussel overveldes, blir vi traumatiserte. Mennesker kan traumatiseres av enhver hendelse som vi oppfatter som livstruende.

Symptomene på at det har blitt for mye har imidlertid mange likhetstrekk.

Symptom

Traumer påvirker kroppen, og ettervirkninger av uforløste traumer kan påvirke våre vaner og livssyn, føre til forskjellige former for avhengighet og til en redusert evne til å ta de riktige beslutninger. Ettervirkningene kan belaste vår familie og våre mellommenneskelige forhold, de kan utløse fysiske smerter, symptomer, sykdom og mange former for selvdestruktiv atferd.

Organismen har en medfødt evne til å regenerere etter stressende hendelser. Hvis dette ikke skjer vil symptomene begynne å vise seg.Symptomer på stress og traumer kan vise seg i mange former:
Søvnforstyrrelser
Spisemønsteret
Skvetten
Konsentrasjonsvansker
Angst
Flashbacks
Kroppslig eller emosjonell uro
Tretthet
Depresjon
Unngåelsesatferd
Labilitet
”Psykosomatiske” symptomer som migrene, kronisk smerte, tretthet, panikkanfall, pms.

Symptomene inneholder et budskap. Ved å lære hvordan vi kan lytte til disse signalene og hvordan vi kan skape større kroppsbevissthet, kan vi begynne å bruke disse signalene til å helbrede våre traumer.

Trykk for å komme tilbake til toppen

Somatic Experiencing

Somatic Experiencing er utviklet av dr. Peter Levine, PhD i psykologi, medisinsk og biologisk fysikk. Betegnelsen på denne behandlingsmodellen forkortes ofte til SE-metoden. Det er en kroppsbasert metode for behandling av psykologiske traumer som preges av aktiveringsforstyrrelser i nervesystemet. Nevrofysiologiske prinsipper danner det teoretiske grunnlaget for SE. Fokus er på regulering av aktiveringen i det autonome nervesystemet. Det er primært de fysiologiske prosessene som er aktive i behandling av traumatisk stress, og ikke de høyere hjernefunksjonene. Den naturlige svingningen av aktivering og deaktivering i nervesystemet blir forstyrret i forbindelse med traumer og et vedvarende høyt stressnivå.
Disse fysiologiske prosessene er i samspill med de grunnleggende overlevelsesstrategiene som orienterings,- flukt,- kamp,- og frysreaksjoner.
Selv om mennesker er skapt til å erfare, tåle, og overleve traumatiske hendelser, vil alle på ulikt vis oppleve hvordan tilsynelatende små hendelser ”fryser” seg fast og legger hindringer i veien for vår frie livsutfoldelse.
SE er en skånsom metode for å løse opp i de energier som ligger frosset fast fra tidligere sjokk, spenninger og traumer. Mennesker kan ved hjelp av egen evne til selvregulering sette i gang en organisering og fullføring av orienterings,- flukt,- kamp,- og frysreaksjoner. Ved å la den opphopete energi langsomt komme til syne og løses ut, kan hver enkelt av oss lære og erfare hvordan det er mulig å regulere eget nervesystem.

Mer informasjon om Somatic Experience på denne eksterne nettsiden

Trykk for å komme tilbake til toppen

Mindfulness

Mindfulness defineres som å rette oppmerksomheten mot – og være oppmerksomt tilstede – i erfaringen slik den oppleves i øyeblikket. Denne bevissthetstilstanden kan trenes og læres til større kognitiv prosessering og fleksibilitet. Ytre stimuli, tanker og følelser kan utløse automatiske tankemønster og atferdsmessige responser som ofte er lite funksjonelle, og som kan føre til lavere sinnsstemning og negative tanker. Mindfulness er en ferdighet som kan føre til bevissthet om dette. De gamle responsene som har ført til uhensiktsmessig atferd kan erstattes av nye bevisste valgte responser. Mindfulness er en ferdighet som kan utvikles og utøves på flere forskjellige måter.

Trykk for å komme tilbake til toppen

TRE

TRE står for Tension & Trauma Releasing Exercises. Det er en teknikk utviklet av David Berceli som arbeider internasjonalt med traumeintervensjoner. Les mer: http://traumaprevention.com Teknikken består av en serie fysiske strekk øvelser som kan brukes for å løsne dype muskelspenninger i kroppen som er oppstått fra akkumulert stress og traumer. Øvelsene setter varsomt i gang naturlige muskelvibrasjoner, neurogenic tremors. Disse vibrasjonene og skjelvingene fører til en dypere avspenning og redusert stressnivå, og som på denne måten bidrar til å øke evnen til å tåle ubehag. Ved å ha tillit til skjelveprosessen kan TRE øvelsene føre til en nevrologisk- og psykologisk endring. Det kan føre til en større kroppsbevissthet og dypere kontakt med følelser og sansninger. Øvelsene kan utføres uten ”å tenke”. Historiene er sekundære i forhold til kroppens egne reaksjoner og skjelvinger. Det er ikke nødvendig med kontroll av kropp og hjerne for å utføre denne avspenningsteknikken. David Berceli introduserer nå TRE i Norge både ved RVTS Nord Tromsø, ved Nordlandssykehuset Bodø, og for FN-veteraner.

Trykk for å komme tilbake til toppen

Yoga

Yoga forbinder kropp og sjel og kan gi en tilstand av indre forening. Gjennom fysiske øvelser, fokus på pust og avspenning, handler dette om mindfulness i praksis. Det handler om å styrke evnen til nærvær, og å rette oppmerksomheten til øyeblikket uten å bli distrahert. Konsentrasjonen og oppmerksomheten kan slik trenes til større stabilitet og mindre distraksjon. Yoga har vist effekt som en affektregulering og til å gi bedre emosjonell balanse. Yoga har også vist å hjelpe effektivt mot betennelser i kroppen, redusert depresjon, angst, stress og fatique. Yoga gir overskudd, styrke, bedre søvn, og mer smidig og fleksibel muskulatur. Gjennom utøvelse av yoga kan det oppnås bedre fysisk og emosjonell helse.

Trykk for å komme tilbake til toppen 

Sissel Tjelmeland tlf: 913 22 967 E-post: sissel@supervisjon.no | Org.nr. 989878441